#128 người liên quan 2 ca nhiễm nCoV

Bài viết có tag 128 người liên quan 2 ca nhiễm nCoV

- vừa được xem lúc
Truy vết được 128 người liên quan 2 ca nhiễm nCoV ở Kiên Giang

Truy vết được 128 người liên quan 2 ca nhiễm nCoV ở Kiên Giang

7 ngày sau khi rời khu cách ly tập trung, 2 người là anh em ruột được xác định nhiễm SARS-CoV-2.

0 1