#5K

Bài viết có tag 5K

Vì sao cần chống dịch theo phương châm ‘5K + vaccine’?

Vì sao cần chống dịch theo phương châm ‘5K + vaccine’?

Không chỉ kêu gọi thực hiện tốt thông điệp 5K, Bộ Y tế còn đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

0 0