#Airbnb

Bài viết có tag Airbnb

Căn hộ The Hill tại Phú Quốc sẵn sàng cho mô hình kinh doanh Airbnb

Căn hộ The Hill tại Phú Quốc sẵn sàng cho mô hình kinh doanh Airbnb

Trong nhiều phương án kinh doanh mà giới đầu tư tính toán khi sở hữu căn hộ The Hill thuộc Sun Grand City Hillside Residence, khai thác cho thuê Airbnb được xem là gợi ý hấp dẫn.

0 0