#ana

Bài viết có tag ana

- vừa được xem lúc
Nhân viên Vietnam Airlines được mua 70 triệu cổ phiếu ưu đãi

Nhân viên Vietnam Airlines được mua 70 triệu cổ phiếu ưu đãi

Do đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh, cổ đông chiến lược All Nippon Airways của Vietnam Airlines nhượng lại quyền mua 70 triệu cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên hãng bay.

0 1