#Bắc Giang

Bài viết có tag Bắc Giang

- vừa được xem lúc
Vì sao cần thay đổi để dần sống chung với dịch?

Vì sao cần thay đổi để dần sống chung với dịch?

"Nếu năm 2020 chúng ta tìm mọi cách không để dịch xâm nhập cộng đồng thì đến năm 2021, vấn đề đã khác", ông Hoàng Văn Cường nói.

7 6

- vừa được xem lúc
Giải pháp tối ưu để dập dịch trên toàn quốc khi nguồn vaccine hạn chế

Giải pháp tối ưu để dập dịch trên toàn quốc khi nguồn vaccine hạn chế

Đề xuất giải pháp đột phá để dập dịch, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh lộ trình tiêm vaccine tối ưu, không dàn trải mà dứt điểm từng tỉnh, thành theo mức độ dịch hiện nay.

0 1