#Ban Thường vụ

Bài viết có tag Ban Thường vụ

Kiên Giang có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kiên Giang có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

VTV.vn -Tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Kiên Giang ngày 21/5, đồng chí Lâm Minh Thành Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

0 0