#bầu bổ sung phó chủ tịch

Bài viết có tag bầu bổ sung phó chủ tịch

- vừa được xem lúc
Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Tại Kỳ họp thứ 20, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 16/7, HĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

0 1