#bầu cử Quốc hội

Bài viết có tag bầu cử Quốc hội

- vừa được xem lúc
Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đến ngư dân

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đến ngư dân

Nhờ nhiều cách làm sáng tạo, lồng ghép tuyên truyền bầu cử với phòng chống dịch COVID-19, bà con ngư dân ở Kiên Giang cũng đã hiểu hơn về tầm quan trọng của ngày bầu cử.

0 1

- vừa được xem lúc
Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tới bà con ngư dân

Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tới bà con ngư dân

Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đang tập trung tuyên truyền bầu cử lồng ghép phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh.

6 46