#Bệnh nhân Covid-19 mới

Bài viết có tag Bệnh nhân Covid-19 mới

Thêm 7.646 ca Covid-19

Thêm 7.646 ca Covid-19

Số lượng F0 mới ghi nhận trên cả nước có xu hướng tăng trở lại, nhiều nhất ở khu vực Tây Nam bộ.

0 0

8.597 ca mắc Covid-19 trong ngày 1/8, TP.HCM có 4.052 người nhiễm

8.597 ca mắc Covid-19 trong ngày 1/8, TP.HCM có 4.052 người nhiễm

Sau TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai là những tỉnh có số ca mắc khá cao trong ngày.

0 0