#Bình Dương Tower

Bài viết có tag Bình Dương Tower

- vừa được xem lúc
Dự án Bình Dương Tower về tay Phát Đạt

Dự án Bình Dương Tower về tay Phát Đạt

Công ty Phát Đạt chính thức sở hữu dự án Bình Dương Tower sau khi mua lại 99,5% doanh nghiệp sở hữu dự án tại TP Thuận An, Bình Dương.

9 7