#Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Bài viết có tag Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

- vừa được xem lúc
Bắt giữ tàu chở 50.000 lít dầu trái phép trên biển

Bắt giữ tàu chở 50.000 lít dầu trái phép trên biển

Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển tỉnh Kiên Giang.

0 1