#cảnh sát bắt ma túy

Bài viết có tag cảnh sát bắt ma túy

- vừa được xem lúc
CSCĐ bắt nghi phạm tàng trữ ma túy giữa khuya

CSCĐ bắt nghi phạm tàng trữ ma túy giữa khuya

Thấy cảnh sát, Toàn bỏ chạy nhưng lập tức bị khống chế. Trên người anh này có 18 gói ma túy.

0 7