#cảnh sát hộ tống đề thi

Bài viết có tag cảnh sát hộ tống đề thi

Kiên Giang xét nghiệm Covid-19 cho hơn 2.000 cán bộ coi thi tốt nghiệp

Kiên Giang xét nghiệm Covid-19 cho hơn 2.000 cán bộ coi thi tốt nghiệp

Ngoài việc đưa đề thi từ đất liền ra đảo Phú Quốc an toàn, ngành giáo dục Kiên Giang đã phối hợp cơ quan y tế xét nghiệm Covid-19 cho hơn 2.000 cán bộ coi thi.

0 0