#CâyKhỏeNhàNôngKhỏe

Bài viết có tag CâyKhỏeNhàNôngKhỏe

- vừa được xem lúc
||Kỳ 8 || Giải pháp phòng trừ đạo ôn, sâu lá hiệu quả và tiết kiệm | THKG

||Kỳ 8 || Giải pháp phòng trừ đạo ôn, sâu lá hiệu quả và tiết kiệm | THKG

Với chủ đề: Phòng trừ đạo ôn, sâu lá hiệu quả, tiết kiệm, các chuyên gia sẽ cung cấp cho nhà nông về giải pháp quản lý hiệu quả, nhằm góp phần giúp cho ruộng lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng sạc

0 1