#Cháy rừng tràm

Bài viết có tag Cháy rừng tràm

Hàng chục ha rừng tràm ở Kiên Giang bị "bà hỏa" thiêu rụi

Hàng chục ha rừng tràm ở Kiên Giang bị "bà hỏa" thiêu rụi

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 40ha rừng tràm 2,5 tuổi tại khu vực ấp Sơn Bình, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất.

0 0