#chiến lược vaccine

Bài viết có tag chiến lược vaccine

Quốc hội 'chốt' chỉ tiêu tăng trưởng 6,5-7% cho 5 năm tới

Quốc hội 'chốt' chỉ tiêu tăng trưởng 6,5-7% cho 5 năm tới

Dù còn đại biểu Quốc hội băn khoăn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 ở mức 6,5-7% đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng.

0 0