#Chính quyền đô thị

Bài viết có tag Chính quyền đô thị

- vừa được xem lúc
Thành lập TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thành lập TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Huyện đảo Phú Quốc đã chính thức trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam.

0 2