#Chợ Tân Định

Bài viết có tag Chợ Tân Định

TP.HCM tìm người đến chợ Tân Định

TP.HCM tìm người đến chợ Tân Định

Cơ quan chức năng kêu gọi người từng tới chợ Tân Định (quận 1) từ ngày 20/6 đến ngày 4/7 cần khai báo y tế.

0 0