#Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

Bài viết có tag Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

Các tỉnh miền Tây đồng loạt kéo dài thời gian áp dụng Chỉ thị 16

Các tỉnh miền Tây đồng loạt kéo dài thời gian áp dụng Chỉ thị 16

Ngay khi nhận được Công điện số 1063 của Thủ tướng, các tỉnh miền Tây đã có các động thái điều chỉnh tương ứng.

0 0