#chủ tịch UBND

Bài viết có tag chủ tịch UBND

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

0 0