#chuyển nhầm tiền

Bài viết có tag chuyển nhầm tiền

Một cá nhân trả lại hơn 50 triệu đồng cho tài khoản chuyển nhầm

Một cá nhân trả lại hơn 50 triệu đồng cho tài khoản chuyển nhầm

Sau hai ngày gửi trên 50 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng ở Kiên Giang, người phụ nữ quê Thái Nguyên đã nhận lại đủ số tiền chuyển nhầm.

0 0