#Công an quận Cái Răng

Bài viết có tag Công an quận Cái Răng

Hai thanh niên tránh chốt kiểm dịch, cầm dao chống trả cảnh sát

Hai thanh niên tránh chốt kiểm dịch, cầm dao chống trả cảnh sát

Hai thanh niên ở tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang chạy xe máy ngược chiều để tránh chốt kiểm dịch, sau đó cầm dao chống trả và dọa chém cảnh sát.

0 0