#cống Cái Bé

Bài viết có tag cống Cái Bé

- vừa được xem lúc
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý vận hành cống Cái Bé

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý vận hành cống Cái Bé

Bộ Nông nghiệp và Phát triển vừa có văn bản đồng ý vận hành tạm thời cống Cái Bé để giúp tỉnh Kiên Giang phòng chống xâm nhập mặn.

0 3