#Covid-19 ở Việt Nam

Bài viết có tag Covid-19 ở Việt Nam

1.314 ca Covid-19 trong ngày 8/7, TP.HCM có 915 bệnh nhân

1.314 ca Covid-19 trong ngày 8/7, TP.HCM có 915 bệnh nhân

TP.HCM có số lượng bệnh nhân mới trong ngày cao nhất cả nước. Ngoài ra, Bình Dương và Đồng Tháp là hai tỉnh có số ca mắc mới trên 100 người.

0 0