#Credit Suisse mua VIC

Bài viết có tag Credit Suisse mua VIC

Vinpearl chuyển nhượng lô cổ phần VIC gần 7.000 tỷ đồng

Vinpearl chuyển nhượng lô cổ phần VIC gần 7.000 tỷ đồng

Vinpearl vừa chuyển nhượng thêm 57,6 triệu cổ phiếu VIC trong ngày 30/6, nâng tổng lượng bán thông qua VSD lên 58,6 triệu đơn vị trong tháng 6.

0 0