#Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Bài viết có tag Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

"Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc không thể nói có quốc tịch Cyprus là do gia đình bảo lãnh"

"Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc không thể nói có quốc tịch Cyprus là do gia đình bảo lãnh"

Đó là quan điểm của ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội, khi nói về việc Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

0 0