#Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bài viết có tag Đại tướng Võ Nguyên Giáp

- vừa được xem lúc
Ngày chiến thắng trong hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày chiến thắng trong hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1975 mang thêm ý nghĩa ngày chiến thắng. Tình giai cấp hòa trong tình dân tộc, làm nổi bật nét đẹp trong tư tưởng cách mạng của Bác Hồ.

0 3