#Đảo Hải Tặc

Bài viết có tag Đảo Hải Tặc

Xã đảo Tiên Hải, Kiên Giang sắp có điện quốc gia

Xã đảo Tiên Hải, Kiên Giang sắp có điện quốc gia

Hiện đường dây kéo điện trên không ra xã đảo này đã được gấp rút thi công để kịp tiến độ.

0 0