#Di tích lịch sử

Bài viết có tag Di tích lịch sử

- vừa được xem lúc
Về thăm khu di tích lịch sử an ninh khu 9

Về thăm khu di tích lịch sử an ninh khu 9

U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang là vùng căn cứ địa cách mạng, kiên cường suốt mấy chục năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

1 2