#doanh nghiệp nước ngoài

Bài viết có tag doanh nghiệp nước ngoài

- vừa được xem lúc
Gạo ST24 và ST25 bị đăng ký thương hiệu bởi doanh nghiệp nước ngoài

Gạo ST24 và ST25 bị đăng ký thương hiệu bởi doanh nghiệp nước ngoài

Sau nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Mê Thuột, thương hiệu gạo ST24 và ST25 đã bị doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

1 2