#đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

Bài viết có tag đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

- vừa được xem lúc
Bộ Giao thông Vận tải đồng ý thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Bộ Giao thông Vận tải đồng ý thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã cơ bản đồng ý với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc.

0 8