#đơn vị tư vấn

Bài viết có tag đơn vị tư vấn

Kiên Giang thay thế trụ điện bị đổ trên biển trong 42 ngày

Kiên Giang thay thế trụ điện bị đổ trên biển trong 42 ngày

Việc khắc phục sự cố dự kiến sẽ mất 42 ngày, chậm nhất là 2 tháng nếu thời tiết bất lợi.

0 0