#Đông Nam Bộ

Bài viết có tag Đông Nam Bộ

- vừa được xem lúc
Vì sao cần cách ly xã hội 19 tỉnh, thành phía Nam?

Vì sao cần cách ly xã hội 19 tỉnh, thành phía Nam?

Chuyên gia phân tích lý do Thủ tướng ra quyết định áp dụng Chỉ thị 16 trên 19 tỉnh, thành phía Nam vào thời điểm này và cho rằng hiện chưa phải lúc cách ly xã hội toàn quốc.

0 10