#EVNSPC đảm bảo điện

Bài viết có tag EVNSPC đảm bảo điện

- vừa được xem lúc
Điện lực miền Nam nỗ lực đảm bảo cấp điện phòng chống dịch Covid-19

Điện lực miền Nam nỗ lực đảm bảo cấp điện phòng chống dịch Covid-19

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai nhiều phương án nhằm cung cấp điện liên tục, ổn định tại các chốt kiểm dịch, khu cách ly, khám chữa bệnh Covid-19 trên địa bàn.

0 1