#Fanpage Báo Sạch

Bài viết có tag Fanpage Báo Sạch

Khởi tố bị can Lê Thế Thắng

Khởi tố bị can Lê Thế Thắng

Sau khi Trương Châu Hữu Danh bị bắt, ông Lê Thế Thắng là người trực tiếp thao tác xóa Fanpage Báo Sạch nhưng cơ quan an ninh đã trích xuất, lưu trữ được các bài viết liên quan.

0 0