#ghe bán hàng trên sông

Bài viết có tag ghe bán hàng trên sông

Miền Tây kiểm soát chặt đường thủy để phòng, chống dịch Covid-19

Miền Tây kiểm soát chặt đường thủy để phòng, chống dịch Covid-19

Vừa kiểm soát trên bộ, các lực lượng liên ngành ở miền Tây còn phối hợp để kiểm tra ghe, tàu trên những đoạn sông liên tỉnh và cửa biển.

0 0