#giá nông sản giảm

Bài viết có tag giá nông sản giảm

Cua, tôm và rau ở miền Tây tiếp tục rớt giá

Cua, tôm và rau ở miền Tây tiếp tục rớt giá

Tôm thẻ nuôi và cua biển ở các khu vực thuộc miền Tây đang rớt giá mạnh do tiêu thụ gặp khó. Rau và trái cây cũng gặp vấn đề tương tự.

0 0