#Giáo viên đánh học sinh

Bài viết có tag Giáo viên đánh học sinh

- vừa được xem lúc
Cô giáo xin lỗi vì đánh học sinh

Cô giáo xin lỗi vì đánh học sinh

Nữ giáo viên 24 tuổi ở Kiên Giang cho rằng do thiếu kinh nghiệm giáo dục học sinh nên đã có hành động sai trái, phản giáo dục.

0 23