#Giấy tờ tùy thân

Bài viết có tag Giấy tờ tùy thân

- vừa được xem lúc
Nhóm người Trung Quốc trốn cách ly, tìm đường sang Campuchia

Nhóm người Trung Quốc trốn cách ly, tìm đường sang Campuchia

Nhóm người Trung Quốc trộm xuồng bơi qua kênh Vĩnh Tế, tìm đường trốn sang Campuchia nhưng bị Biên phòng Kiên Giang bắt giữ.

2 2