#Hải đội trưởng Huỳnh Thanh Phong

Bài viết có tag Hải đội trưởng Huỳnh Thanh Phong

Thành lập Hải đội Dân quân tỉnh Kiên Giang

Thành lập Hải đội Dân quân tỉnh Kiên Giang

Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

0 0