#Hải quân Vùng 5

Bài viết có tag Hải quân Vùng 5

9 người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

9 người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

Trong 2 giờ, các lực lượng đóng quân tại Phú Quốc đã bắt giữ 5 sà lan chở nhiều người nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

0 0