#HảiQuânVùng5

Bài viết có tag HảiQuânVùng5

Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển | THKG

Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển | THKG

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn Hòn Anh Đông, TP. Phú Quốc.

0 0