#hàng hóa

Bài viết có tag hàng hóa

Hai bộ trưởng cam kết không để 19 địa phương phía Nam thiếu hàng hóa

Hai bộ trưởng cam kết không để 19 địa phương phía Nam thiếu hàng hóa

Trong mọi tình huống, lãnh đạo 2 ngành công thương và nông nghiệp cam kết không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu ở 19 tỉnh phía Nam.

0 0