#hội đồng nhân dân

Bài viết có tag hội đồng nhân dân

- vừa được xem lúc
Kiên Giang có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Kiên Giang có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Ông Mai Văn Huỳnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lâm Minh Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

0 1