#kết quả bầu cử

Bài viết có tag kết quả bầu cử

Kiên Giang có tân Bí Thư Tỉnh ủy

Kiên Giang có tân Bí Thư Tỉnh ủy

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ mới.

0 0