#khỏi Covid-19

Bài viết có tag khỏi Covid-19

- vừa được xem lúc
203 bệnh nhân khỏi Covid-19

203 bệnh nhân khỏi Covid-19

Tính đến ngày 5/7, tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam được xuất viện là 8.022 người.

5 4