#khu đô thị phức hợp

Bài viết có tag khu đô thị phức hợp

- vừa được xem lúc
Thanh Hoá xoá điểm nghẽn giao thông, đưa kinh tế bứt tốc

Thanh Hoá xoá điểm nghẽn giao thông, đưa kinh tế bứt tốc

Những dự án giao thông trọng điểm liên tục được triển khai dần phá bỏ điểm nghẽn cố hữu về hạ tầng vốn “trói chân” sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá lâu nay.

7 5