#kiểm tra y tế

Bài viết có tag kiểm tra y tế

- vừa được xem lúc
Phú Quốc nâng mức kiểm soát cao nhất với khách du lịch ra vào đảo

Phú Quốc nâng mức kiểm soát cao nhất với khách du lịch ra vào đảo

Trong những ngày này, du khách đến Phú Quốc bắt buộc phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

0 1