#lấn chiếm trái phép

Bài viết có tag lấn chiếm trái phép

500 hộ dân ở Phú Quốc phải sơ tán vì ngập

500 hộ dân ở Phú Quốc phải sơ tán vì ngập

Tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 3 ngày nay mưa tầm tã không ngớt. Nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu trong nước.

0 0