#lính thủy đánh bộ

Bài viết có tag lính thủy đánh bộ

- vừa được xem lúc
Hai lính thủy đánh bộ Mỹ cứu sống bé 10 tuổi bị đuối nước ở Phú Quốc

Hai lính thủy đánh bộ Mỹ cứu sống bé 10 tuổi bị đuối nước ở Phú Quốc

Trên đường tham quan Phú Quốc, hai lính thủy đánh bộ Mỹ ra tay cứu người sau khi bắt gặp chiếc thuyền bị lật. Một người hô hấp nhân tạo để cứu bé trai 10 tuổi bị đuối nước.

0 1